Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

XM Promotion Prague s.r.o.

Fakturační adresa (neslouží ke korespondenci!)

Zlonická 704/1
19000 Praha
Česká Republika

IČO: 04383460
DIČ: 04383460 
Jsme plátci DPH

Korespondenční adresa (včetně zasílání reklamací)

David Hodák
Tovarova 1211
19800 Praha

Zákonné prohlášení

Tato stránka byla vytvořena a je spravována z České Republiky, tudíž je podřízena českému právnímu řádu a v případě jakéhokoliv rozporu bude tento řešen s pomocí soudů České Republiky.

Používání eshopu X-Massacre merchandise

XM Promotion Prague s.r.o. nabízí tyto stránky pro Vaše osobní použití. Proto je a jejich obsah nesmíte využívat ke komerčním účelům nebo měnit, kopírovat, šířit, přesouvat, reprodukovat, publikovat, vytvářet odvozené práce nebo prodávat cokoli z obsahu a informací zde zobrazených.

Ceny

Mimořádně se může objevit chyba v zobrazení ceny nebo může nastat změna, která je mimo naší kontrolu. V tomto případě budete po obdržení objednávky informováni o správné ceně nebo nastalé situaci a v případě, že poté nebudete mít již o vyřízení objednávky zájem, bude tato stornována.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Na základě dokladu o provedeném nákupu má zákazník 14 dní na vrácení produktu v nepoužitém stavu v případě nevyhovujícího nebo poškozeného produktu a to bez udání důvodu. V případě, že se jedná o chybu e-shopu ve smyslu dodání nesprávného produktu v rozporu s objednávkou nebo dodání poškozeného zboží, by měl zákazník bezodkladně kontaktovat e-shop a tento zajistí po vzájemné domluvě zpětný odběr na vlastní náklady. V ideálním případě může zákazník poslat fotografii zboží, které chce reklamovat a na základě toho se celý proces velice urychlí. Naším cílem je především Vaše spokojenost a rychlost dořešení daného problému.

Pokud si zákazník přeje vrátit zboží z důvodů jiných než výše uvedených, bude poštovné k zaslání zboží zpět do e-shopu plně na zákazníkovi. Peníze za vrácené zboží budou uhrazeny v plné výši, mohou být použity k výměně za zboží stejné hodnoty, nebo jako částečné plnění za zboží s vyšší cenou.

Každý kupující, který koupil zboží na e-shopu X-Massacre, má nárok dle občanského zákoníku na reklamaci zboží v případě projevení vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nárok na reklamaci se nevztahuje na:

a) poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
b) opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem
c) škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněnou uživatelem
d) škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných zjevných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem na shop(zavináč)x-massacre.cz) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží nebo bez odkladu po projevení vady nebo telefonicky na čísle 604525338. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady - musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, jehož vady jsou reklamovány a také průvodní mail s popisem reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace budou vyřízeny v souladu s ustnovením § 19 odst.3) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Reklamované zboží (společně s fakturou a popisem) zasílejte na adresu:

David Hodák
Tovarova 1211
19800 Praha

Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených  osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon, email).